Basın Bülteni : Bilişim Sektörünün ve Çalışanlarının Sorunları!

Bilgi Teknolojileri Derneği (BiTekDer) tarafından bilişim sektörünün ve çalışanlarının sorunlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen anket çalışmasının sonuçları 20. Bilişim Zirvesi’nde açıklandı.

Nitelikli personel eksikliği, BT departmanlarının yaşadığı problemler ve çalışma koşullarının zorluğu, bütçe kısıtlaması, eğitim eksikliği gibi konular ön plana çıktı.BiTekDer, tüm sorunları ele almak üzere farklı çalışma grupları oluşturuyor.

 

Bilgi Teknolojileri Derneği (BiTekDer), kısa bir süre önce kurulmasına rağmen çalışmalarına hızlı başladı. Bilişim Zirvesi’20 kapsamında düzenlenen “BiTekDer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sürdürülebilir Dijitalleşme” panelinde, sektör sorunları ile ilgili düzenlenen anketin sonuçları açıklanırken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

GOSB Teknoloji Müdürü Engin Işık’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak Türk Eğitim Vakfı (TEV) BT Müdürü Mustafa Meral, İstanbul Ticaret Odası (İTO) CIO’su Ethem Topgül, Olgun Çelik BT Müdürü Başak Berk ve Mobisis Satış Müdürü Bahar Küşat Erdem katıldılar.

İşletmelerin nerdeyse tüm süreçlerinin hızla dijital ortamlara taşındığı ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımının rekabet açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Engin Işık, “Günümüzde dijitalleşme için ihtiyaç duyulan tüm altyapı bileşenlerine yatırım yapmak, bir başka deyişle sermaye bağlamak ve çok sayıda kritik bileşenleri işletecek, yönetecek uzmanlık düzeyinde personel bulmak ve tutmak her geçen gün giderek zorlaşmaktadır.

Bizlerde bu doğrultuda bildiklerimizi paylaşmak ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çözüm üretebilmek adına BiTekDer çatısı altında yeni bir oluşuma adım attık. Oluşum kapsamımızda ilk adımımız meslektaşlarımızın taleplerini anlayacak bir anket düzenlemek oldu. Anket çıktılarına göre derneğimizde yer alan her bir YK üyemiz bir sorunu göğüsleyerek o konuyla ilgili çalıştaylar yaparak bu konunun raportörlüğünü üstlenecek ve bu doğrultuda bir aksiyon planı belirlenecek” dedi.

 

BiTekDer tarafından düzenlenen anketin sonuçları ile ilgili bilgi veren Başak Berk, şunları kaydetti:

“BiTekDer olarak ilk önce sektör sorunlarını tespit etmeyi hedefledik. Bunun için de üyelerimize sektörümüzdeki en önemli üç problem nedir? sorusunu yönelterek bir anket çalışması gerçekleştirdik. Buradaki hedefimiz, en çok belirtilen sektör sorunlarını belirleyerek her soruna gönüllü bir YK üyesini atamak ve YK üyesinin liderliğinde bu sorunlara çözümler aramaktı. Geldiğimiz noktada ise üyelerimizin de anketimize en az bizim gibi önem verdiğini ve gerekli ilgiyi gösterdiğini söyleyebilirim. Gelen cevapları düzenlediğimizde toplamda irili ufaklı 271 adet sektör sorunu dile getirildiğini görüyoruz. Başlangıç noktası için güzel bir rakam elde ettik. Bu sorunların en fazla tekrarlayanlarını 10 adet ana grup altında topladık. Daha mikro anlamda baktığımızda ise bu ana başlıkların altında alt grup elde ettik. Şu an her ana grubumuzun altında en az 5 alt başlığımız bulunuyor. Bu şekilde çalışma gruplarına daha rahat bir çalışma ortamı sağlamış olacağız. Başlangıç noktalarını belirlerken alt gruplardan da faydalanabilecekler.”

 

Bilişim sektörünün ve çalışanlarının sorunları

  • Ankete verilen yanıtlara bakıldığında en yüksek oranda belirtilen sorun yüzde 14.4 ile nitelikli personel eksikliği oldu. Bu sorun başta panelimizin konusu olan sürdürülebilir dijitalleşme olmak üzere birçok noktada bizi oldukça zorlayan bir sorun.
  • Yüzde 7,4 lük bir oran ile önemli konulardan biri de BT departmanlarının yaşadıkları problemler olarak belirtildi. Bu kapsamda ise belirsiz iş tanımları, hala destek birimi olarak görülmek, vizyon eksikliği ve fonksiyonlarının anlaşılmaması gibi alt başlıklar mevcut.
  • Dijitalleşme ve sürdürülebilir kılınması konusunda çok önemli bir rol oynayan bütçe ile ilgili de kısıta takıldığını belirten yüzde 7’lik bir oranımız mevcut. Teknolojinin limitlerinin hayal gücümüz ile sınırlı olduğu bu ortamda, bütçe kısıtları bizi fayda maliyet analizlerine, detaylı fizibilite raporlarına yöneltiyor. Her sene belirli oranda yatırım bütçesine sahip olmalıyız ki bizden beklenen, talep edilen teknolojik hamleleri gerçekleştirelim.
  • Ankete katılan üyelerimizin yüzde 6,6’sı ise eğitim eksikliklerinin önemli bir sorun olduğunu düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre diğer sorunlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Millileşme hareketindeki eksiklikler.
  • Olumsuz çalışma koşulları, (Düşük ücret skalası, çalışanların yaptıkları işlere göre yıpranma paylarının olmaması, iş sınıfı derecelendirmesinin olmaması, çalışma saatleri vb. haklarının savunulması, esnek çalışma olmaması, yoğun çalışma saatleri ve ücretle takdir edilmemesi.
  • İşbirliği ve paylaşım platformu eksikliği.
  • Dijital dönüşümde karşılaşılan problemler.
  • Yetkilendirilmiş kurum eksikliği.
  • Regülasyonlardaki zorluklar.