KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

BiTekDer / Bilgi Teknolojileri Derneği, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Derneğimiz tarafından üyelik başvurusu sırasında başvuru formu vasıtasıyla, üyelik işlemlerinizin tamamlanabilmesi safhasında ve üyeliğe kabulünüz halinde tüm dernek faaliyetlerinin yürütülmesi safhalarında işlenen, kimlik ve iletişim bilgileriniz;

  • Dernekler mevzuatı gereği ilgili kayıtların saklanması ve faaliyetlerimizin Dernekler mevzuatına uygun yürütülmesi, Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) kayıt yapılması,
  • BiTekDer ile siz ve diğer üyeler arasında her türlü iletişimin kurulması maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanılarak, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (yazılı form) işlenmekte ve yukarıda sayılan amaçların gerektirdiği süreler boyunca saklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre;

  • Posta yoluyla: Libadiye Cad. Tahralı Sokak Tahralı Sitesi Kavakyeli Plaza 7C Kat:8 Daire:16-17 Ataşehir/İstanbul adresine,
  • E-posta yoluyla: Güvenli elektronik imzanız ile e-posta adresinizden veya KEP adresinizi kullanarak kvkk@bitekder.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizin, kimliğinizi doğrulayabileceğimiz kimlik bilgilerinizin ve varsa talebinizi destekler belgelerin bulunması, taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önemlidir.

Bilgi Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu